Çerez Örnek
canlı destek

Asistan Eğitimi

ASİSTAN/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/UZMANLIK ÖĞRENCİSİ  EĞİTİMİ


 

 

Uzmanlık eğitim süreci 

Asistan doktorlar/araştırma görevlilerimiz/uzmanlık öğrencilerimiz ilk bir yıl Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde görev yaparlar. Bu süre içinde hasta takibi, nöbet/konsültasyon hizmetleri, laboratuar çalışmaları konusunda eğitim alırlar. Eğitim süresi minimum beş senedir.

 

Rotasyonlar

Bir yıl anabilim dalımızda temel işlemleri öğrenen asistanlar yeterlilik sınavı sonrasında daha ileri laboratuvar işlemlerini tanımak ve bu konuda eğitilmek üzere 6 ay Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rotasyonuna başlarlar. Bu rotasyon süresi içerisinde bakteriyoloji, mikobakteriyoloji, mikoloji ve seroloji laboratuarlarında rotasyon yaparlar. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji rotasyonunu tamamlayan asistanlar tekrar 6 ay kliniğimizde çalıştıktan sonra 6 ay dahiliye, 1 ay göğüs hastalıktan, 1 ay pediatri, 1 ay radyoloji, 1 ay parazitoloji kliniklerinde rotasyon yaparlar. Asistanlar bu rotasyonları tamamladıktan sonra, uzmanlık tezlerini tamamlayıp, uzmanlık sınavına girene kadar tekrar kliniğimizde çalışırlar. 

Uzmanlık öğrencileri nöbet süreci

Yeni asistanların yaklaşık 2 aylık uyum sürecinde ayda 6-8 gün refakat nöbeti tutması sağlanarak uyum sağlanmasına çalışılmaktadır. Tüm asistanlar için kıdem gözetilmeksizin ayda 4-6 nöbet en kıdemli asistan ve eğitimden sorumlu öğretim üyesi tarafından planlanmaktadır. Nöbetlerde son iki yıldır iki asistan görev almaktadır ancak zaman zaman asistanlar tek olarak da nöbet tutmaktadır. Asistan sayısının daha az olduğu dönemlerde bu sayılarda da değişiklikolabilmektedir.

Asistan karnesi

Asistan karnesi olarak EKMUD tarafından hazırlanmışolan oldukça ayrıntılı asistan karneleri kullanılmaktadır.

Uzmanlık öğrencilerinin değerlendirilmesi

Uzmanlık öğrencilerine Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez anabilim dalı içerisinde sözlü sınav yapılmaktadır. Ayrıca uzmanlık öğrencileri Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Eğitim ve Yeterlik Kurulu (EKMUD-EMEK) tarafından yılda iki kez çoktan seçmeli sorularla online olarak öğretim üyesi gözetiminde bilgisayar üzerinden yapılan sınava katılmaktadır.

Klinik içi sınav sonrası öğrencilere başarı durumu açıklanırken geribildirim verilmektedir. EKMUD-EMEK tarafından yapılan sınavın soruları tüm uzmanlık öğrencilerinin katıldığı toplantılarda tartışıldıktan sonra ortak geribildirim verilmektedir.

Uzmanlık öğrencileri bunlar dışında eğitimlerinin başlangıcında lisans derslerine katılmakta ve o öğrenci dönemindeki öğrencilerin girdiği sınavdan da sorumlu olmaktadır.

 

Uzmanlık öğrencilerinin kongrelere katılımı

Uzmanlık öğrencileri tüm öğretim üyeleri ile iletişimde sorun yaşamadan yurt içi ve dışı bilimseletkinliklere katılım fırsatına sahiptir.

Uzmanlık öğrencileri eğitim programı

Uzmanlık öğrencilerine yönelik Salı günleri saat 11:00-12:00 arasında seminer-makale saatleri düzenlenmiştir.

Bölüm içi asistan eğitiminde 2018-19 öğretim yılında asistan başına iki seminer ve bir makale saati ve bir olgu sunumu eğitimi yer almaktadır. Yine bölümümüzün diğer öğretim üyelerinin ve diğer bölümlerden öğretim üyelerinin sunumlar yaptığı bir seminer programı bulunmaktadır.

Bunların dışında EKMUD İzmir günleri kapsamındaki aylık eğitim toplantılarına da katılım sağlanır.

Her nöbete ilişkin değerlendirme toplantıları bir öğretim üyesi eşliğinde en çok üç iş günü içinde yapılmaktadır. Nöbette yapılan konsultasyonlar, izlenen hastalar ve olaylar öğretim üyesi tarafından incelenerek asistanın eğitim sürecinde önemle yer almaktadır.  

2019 Eylül TUS'u için bölümümüze bir kadro açılmıştır.

 

Uzmanlık öğrencileri ve bilimsel üretim süreci

Her uzmanlık öğrencisi bilimsel makale yazma süreci hakkında formal bir eğitimden geçirilir. Mezun olmadan önce ilk isim olarak da yer aldıkları, yurt içi ya da yurt dışı kongre ve sempozyumlarda sunum yapma olanağı buldukları ve yayın haline getirdikleri araştırmalarla mezun olmaktadırlar.

Asistanlarımız diğer çalışmalara ek olarak uzmanlık öğrencilerinin kollektif olartak yürüttükleri septik şok ve karbapenem-dirençli enfeksiyonların takibi esnasındaki veri toplama sürecinin sonunda çıkan bilimsel çıktılarda, birinci isim pek çok bildiri ve yayına sahip olarak mezun edilmektedir. 

 

Tez danışmanlığı

Uzmanlık öğrencileri için tez danışmanlığı süreci ve konu belirlenmesi, öğrenci ilgisi ve öğretimüyesi çalışma alanlarını gözeterek ve uzlaşma yoluyla belirlenmekte ve akademik kurulda onaylanarak kabul edilmektedir.

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ