Çerez Örnek
canlı destek

İstatistikler

Kliniğimiz ile ilgili istatistikler

Akademik kadro 2019 Ağustos itibariyle 7 öğretim üyesi (yedi profesör), bir uzman doktor, yedi asistan doktor içermektedir.
Laboratuvarımızda 2003 yılında 944 adet bakteriyolojik kültür yapılmıştır. 
Servisimize 2011 yılı boyunca yatan hasta sayısı 718'dir. Bu rakam 2012'de 900, 2013'de 904'dür.
Polikliniğimizde 2011'de 9834, 2012'de 9504, 2013'de 10258 poliklinik yapılmıştır.
2002 yılında gidilen konsültasyon sayısı 584 iken, bu rakam 2003'te 4204, 2011'de 32720'dir. 
2011 yılında (SCI-Expanded'da indekslenen dergilerde) öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 2.22, 2012'de 1,33, 2013'de 2 ve 2014'de 2.66'dır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ