Çerez Örnek
canlı destek

Seminer Programı

TARİH

KONU

22 Ekim 2013

Transplantasyon öncesi ve sonrası kemoproflaksi-Hasip Kahraman –Prof.Dr.Ç.Büke

05 Kasım 2013           

 

Hastane ortamı ve enfeksiyon –Esra Erdem Kıvrak  -Doç.Dr.O. R.Sipahi

12 Kasım 2013           

 

Aşı Geliştirme Projeleri –Mert Döşkaya 

19 Kasım 2013           

 

Bildirimi zorunlu hastalıklarda yenilikler-Halk Sağlığı-Raika Durusoy

26 Kasım 2013           

 

KCFT yüksekliği olan hastaya yaklaşım-Prof Dr T.YAMAZHAN

03 Aralık 2013           

 

Ülkemizde sıtmanın değişen epidemiyolojisi-H.Aytaç Erdem-Doç.Dr.H.Pullukçu

10 Aralık 2013 

Mikolojide hızlı tanı testleri-Mikrobiyoloji-Prof Dr Dilek Yeşim Metin

 

17 Aralık 2013Yeni

Antimikrobiyaller, yeni seçenek var mı?-Serhat Uysal –Prof.Dr.S.Ulusoy

 

24 Aralık 2013

Doç.Dr. Hüsnü Pullukçu

 

07 Ocak 2014

Kateter ilişkili enfeksiyonlar-Sinan Mermer - Doç.Dr.O.R.Sipahi

 

14 Ocak 2014

Tıbbi Atık Yönetimi-Uğur Önal-Prof.Dr.B.Arda

 

21 Ocak 2014

Akut Böbrek Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım-Nefroloji -Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz

 

28 Ocak 2014

Lökositoz ve lökopenisi olan hastaya yaklaşım-Günel Guliyeva-Prof.Dr.E.Ertem

 

04 Şubat 2014

Antibiyotikler ve farmakolojik etkileri-Doç. Dr. Murat Olukman-Farmakoloji

 

11 Şubat 2014

Erişkin bağışıklamada yeni aşılar-Esra Erdem Kıvrak-Doç.Dr.M.Taşbakan

 

18 Şubat 2014

Prof.Dr.Bilgin Arda

 

25 Şubat 2014

Akciğer radyolojisi-radyoloji-Doç. Dr. Naim Ceylan

 

04 Mart 2014

Merkezi SSS enfeksiyonları yeni moleküler + Biyokimyasal teknikler-Hasip Kahraman- Doç.Dr.H.Pullukçu

 

11 Mart 2014

HIV + hastaya ilk yaklaşım ve değerlendirme –H.Aytaç Erdem-Prof.Dr.D.Gökengin

 

18 Mart 2014

Karbapenem dirençli üriner sistem enfeksiyonları-Doç.Dr.Meltem Taşbakan

 

25 Mart 2014

 Gıda kaynaklı salgınlar-Uğur Önal- Prof Dr T.YAMAZHAN

 

01 Nisan 2014

Prof. Dr Ayşe Deniz Gökengin

 

08 Nisan 2014

Solid organ transplantasyonu sonrası viral enfeksiyonlar-Sinan Mermer- Prof Dr T.YAMAZHAN

 

15 Nisan 2014

Doç.Dr.Oğuz Reşat Sipahi

 

29 Nisan 2014

Çalışmaları hangi kaynaklarla projelendirebiliriz? - Serhat Uysal- Prof.Dr.Ç.Büke

 

06 Mayıs 2014

Prof .Dr Ahmet Çağrı Büke

 

13 Mayıs 2014

Ortopedi ve enfeksiyonlar-Ortopedi-Uzm. Dr. Murat Öztürk

20 Mayıs 2014

Nedeni Bilinmeyen Ateşli Olguya yaklaşım-Günel Guliyeva-Doç.Dr.M.Taşbakan

 

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

 

2013-2014 DÖNEMİ SEMİNER- DERGİ SAATİ-OLGU SUNUMU PROGRAMI

 

 

TARİH

KONU

22 Ekim 2013

Transplantasyon öncesi ve sonrası kemoproflaksi-Hasip Kahraman –Prof.Dr.Ç.Büke

05 Kasım 2013           

 

Hastane ortamı ve enfeksiyon –Esra Erdem Kıvrak  -Doç.Dr.O. R.Sipahi

12 Kasım 2013           

 

Aşı Geliştirme Projeleri –Mert Döşkaya 

19 Kasım 2013           

 

Bildirimi zorunlu hastalıklarda yenilikler-Halk Sağlığı-Raika Durusoy

26 Kasım 2013           

 

KCFT yüksekliği olan hastaya yaklaşım-Prof Dr T.YAMAZHAN

03 Aralık 2013           

 

Ülkemizde sıtmanın değişen epidemiyolojisi-H.Aytaç Erdem-Doç.Dr.H.Pullukçu

10 Aralık 2013 

Mikolojide hızlı tanı testleri-Mikrobiyoloji-Prof Dr Dilek Yeşim Metin

 

17 Aralık 2013Yeni

Antimikrobiyaller, yeni seçenek var mı?-Serhat Uysal –Prof.Dr.S.Ulusoy

 

24 Aralık 2013

Doç.Dr. Hüsnü Pullukçu

 

07 Ocak 2014

Kateter ilişkili enfeksiyonlar-Sinan Mermer - Doç.Dr.O.R.Sipahi

 

14 Ocak 2014

Tıbbi Atık Yönetimi-Uğur Önal-Prof.Dr.B.Arda

 

21 Ocak 2014

Akut Böbrek Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım-Nefroloji -Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz

 

28 Ocak 2014

Lökositoz ve lökopenisi olan hastaya yaklaşım-Günel Guliyeva-Prof.Dr.E.Ertem

 

04 Şubat 2014

Antibiyotikler ve farmakolojik etkileri-Doç. Dr. Murat Olukman-Farmakoloji

 

11 Şubat 2014

Erişkin bağışıklamada yeni aşılar-Esra Erdem Kıvrak-Doç.Dr.M.Taşbakan

 

18 Şubat 2014

Prof.Dr.Bilgin Arda

 

25 Şubat 2014

Akciğer radyolojisi-radyoloji-Doç. Dr. Naim Ceylan

 

04 Mart 2014

Merkezi SSS enfeksiyonları yeni moleküler + Biyokimyasal teknikler-Hasip Kahraman- Doç.Dr.H.Pullukçu

 

11 Mart 2014

HIV + hastaya ilk yaklaşım ve değerlendirme –H.Aytaç Erdem-Prof.Dr.D.Gökengin

 

18 Mart 2014

Karbapenem dirençli üriner sistem enfeksiyonları-Doç.Dr.Meltem Taşbakan

 

25 Mart 2014

 Gıda kaynaklı salgınlar-Uğur Önal- Prof Dr T.YAMAZHAN

 

01 Nisan 2014

Prof. Dr Ayşe Deniz Gökengin

 

08 Nisan 2014

Solid organ transplantasyonu sonrası viral enfeksiyonlar-Sinan Mermer- Prof Dr T.YAMAZHAN

 

15 Nisan 2014

Doç.Dr.Oğuz Reşat Sipahi

 

29 Nisan 2014

Çalışmaları hangi kaynaklarla projelendirebiliriz? - Serhat Uysal- Prof.Dr.Ç.Büke

 

06 Mayıs 2014

Prof .Dr Ahmet Çağrı Büke

 

13 Mayıs 2014

Ortopedi ve enfeksiyonlar-Ortopedi-Uzm. Dr. Murat Öztürk

20 Mayıs 2014

Nedeni Bilinmeyen Ateşli Olguya yaklaşım-Günel Guliyeva-Doç.Dr.M.Taşbakan

 

 

2012-2013 DÖNEMİ SEMİNER- DERGİ SAATİ-OLGU SUNUMU PROGRAMI

 

 

 30 Ekim 2012            Toksoplazma  Hüsnü Pullukçu

 

06 Kasım 2012           Bildirimi zorunlu hastalıklar Raika Durusoy 

 

13 Kasım 2012           Akciğer Tüberküloz  Tedavisi Sezai Taşbakan

 

11 Aralık 2012            Hastanede merkezi sterilizasyon üniteleri (M.Ali Özinel)

 

18 Aralık 2012            Üriner sistem enfeksiyonları(rehberler eşliğinde)  Hüsnü Pullukçu – Hasip Kahraman  

 

25 Aralık 2012           Hepatit B tedavisi (rehberler eşliğinde) Tansu Yamazhan-Arzu Nazlı

 

08 Ocak 2012                         Hepatit C tedavisi(rehberler eşliğinde) Ekin Ertem-Aytaç Erdem

 

05 Şubat 2012            HIV (rehberler eşliğinde)  Deniz Gökengin- Arzu Nazlı

 

12 Şubat 2012             HIV direnç testleri Rüçhan SERTÖZ

 

19 Şubat 2012                        Febril nötropeni (rehberler eşliğinde) Oğuz Reşat Sipahi-Esra Erdem

 

19 Mart 2012              Erişkin Bağışıklama (rehberler eşliğinde) - Meltem Taşbakan-

Sinan Mermer

 

02 Nisan 2012            Diyabetik ayak enfeksiyonları (rehberler eşliğinde)  Bilgin Arda-

Serhat Uysal

 

09 Nisan 2012            Pnömoni rehberi (rehberler eşliğinde) Sercan Ulusoy- Aytaç Erdem

 

 

16 Nisan 2012            Enfektif endokardit (rehberler eşliğinde) Oğuz Reşat Sipahi-

Serhat Uysal

 

21 Mayıs 2012            Menenjit-ensefalit (rehberler eşliğinde) Bilgin Arda-

Hasip Kahraman

 

28 Mayıs 2012            Intrabdominal enfeksiyonlar (rehberler eşliğinde) A.Çağrı BÜKE

–Esra Erdem

 

 

04 Haziran 2012         Futbol terörü Ahmet Talimciler

 

 

 

2011-2012 DÖNEMİ SEMİNER- DERGİ SAATİ-OLGU SUNUMU PROGRAMI

 

18 EKİM  2011              SEMİNER         Türkiye’de Toxoplasma enfeksiyonları

Dr. Aytaç ERDEM (Danışman: Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU)

 

25 EKİM 2011               SEMİNER         Bulaşıcı Hastalıklar Bildirimi

Uzm.Dr.Raika DURUSOY

 

1 KASIM 2011              DERGİ              Doç.Dr. Hüsnü PULLUKÇU

 

15 KASIM 2011             OLGU               Dr.Arzu NAZLI ZEKA (Danışman: Doç.Dr.Bilgin ARDA)

 

22 KASIM 2011             SEMİNER         Kanser Hastalarında Enfeksiyon

Dr.Hasip KAHRAMAN  (Danışman: Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU)

 

29 KASIM 2011             DERGİ              Dr.Aytaç ERDEM

 

6 ARALIK 2011             OLGU               Dr.Serhat UYSAL (Danışman: Prof.Dr.Ekin ERTEM)

 

13 ARALIK 2011           SEMİNER         MDR Bakterilerle Gelişen Menenjitlerde Tedavi

                                                           Doç.Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ

 

20 ARALIK 2011            SEMİNER         Gebelik Sırasında Geçirilen Riskli Enfeksiyonlar ve Öneriler

                                                           Uzm.Dr.Derya ÇAĞLAYAN SERİN

 

27 ARALIK 2011            DERGİ             Dr.Arzu NAZLI ZEKA

 

10 OCAK 2012              SEMİNER         Sistemik Antifungaller

                                                           Uzm.Dr.Selin Bardak ÖZCEM

 

17 OCAK 2012              DERGİ             Dr. Hasip KAHRAMAN

 

24 OCAK 2012              SEMİNER         Doç.Dr. Bilgin ARDA

 

31 OCAK 2012              SEMİNER         Göz Enfeksiyonları ve Sistemik Enfeksiyonlarda Göz Tutulumu

                                                           Dr. Serhat UYSAL (Danışman: Doç.Dr.Oğuz Reşat SİPAHİ)

 

7 ŞUBAT 2012              SEMİNER         TNF alfa Blokerleri ve Enfeksiyon

                                                           Dr.Arzu NAZLI ZEKA (Danışman: Prof.Dr. Ekin ERTEM)

 

14 ŞUBAT 2012            OLGU              Dr.Sinan MERMER (Danışman: Doç.Dr.Tansu YAMAZHAN)

 

21 ŞUBAT 2012            SEMİNER         Doç.Dr.Tansu YAMAZHAN

 

28 ŞUBAT 2012            OLGU              Dr.Hasip KAHRAMAN (Danışman: Prof.Dr.Deniz GÖKENGİN)

 

6 MART 2012                SEMİNER         Probiyotikler ve etkileri

                                                           Dr.Aytaç ERDEM (Danışman: Prof.Dr.Sercan ULUSOY)

 

13 MART 2012              SEMİNER         Artropodları Kendimizden Uzak Tutmak

                                                           Doç.Dr.Hüsnü PULLUKÇU

 

20 MART 2012              SEMİNER         Kenelerle Bulaşan Enfeksiyonlar

                                                           Dr.Serhat UYSAL (Danışman: Prof.Dr.Çağrı BÜKE)

 

27 MART 2012              SEMİNER         İzmir ve Çevresinde Batı Nil Virüsü Enfeksiyonları

                                                           Dr.Sinan MERMER (Danışman: Doç.Dr.Bilgin ARDA)

 

3 NİSAN 2012               SEMİNER         Prof.Dr.Deniz GÖKENGİN

 

10 NİSAN 2012             SEMİNER         HIV/AIDS ve Tüberküloz

                                                           Dr.Arzu NAZLI ZEKA (Danışman: Prof.Dr.Deniz GÖKENGİN)

 

17 NİSAN 2012             SEMİNER         Visseral ve kutanöz layışmanyoz

                                                           Dr.Hasip KAHRAMAN (Danışman: Doç.Dr.Tansu YAMAZHAN)

 

24 NİSAN 2012             SEMİNER         Yüzeyel Fungal Enfeksiyonlar ve Tedavileri

                                                           Dr. Esra ERDEM KIVRAK (Danışman: Doç:Dr.Bilgin ARDA)

 

8 MAYIS 2012               SEMİNER         Kandidürili Hastaya Yaklaşım

Doç.Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN

 

15 MAYIS 2012             SEMİNER         MİKROBİYOLOJİ

 

22 MAYIS 2012             OLGU              Dr.Esra ERDEM KIVRAK (Danışman:Doç.Dr.Oğuz Reşat SİPAHİ)

 

29 MAYIS 2012             SEMİNER         MİKROBİYOLOJİ

 

5 HAZİRAN 2012           SEMİNER         Akciğer Dışı Tüberküloz

                                                           Dr.Sinan MERMER (Danışman: Doç.Dr.Meltem TAŞBAKAN)

 

2010-2011 ÖĞRETİM YILI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SEMİNER SAATİ  PROGRAMI

FETHİ SERTER DERSLİĞİ

 

TARİH

KONU

KONUŞMACI

   SORUMLU ÖĞR.ÜYESİ

12 Ekim 2010

Prof.Dr. Fethi Serter’in Hayatı ve Eserleri

Emekli Öğretim Üyesi              Eren Akçiçek

 

19 Ekim 2010

Panrezistan Acinetobacter Enfeksiyonlarına  
Yaklaşım

Dr. Selin Bardak Özcem

 

26 Ekim2010

Postoperatif Ateş

Dr. Derya Serin Çağlayan

 

 02 Kasım 2010

Sepsis Yönetimi

Dr. Arzu Nazlı

 

09 Kasım 2010

 

Konuk

 

23 Kasım 2010

Sifiliz

Dr. Hasip Kahraman

 

30 Kasım 2010

Tifo

Dr. Esra Erdem Kıvrak

 

07 Aralık 2010

Tularemi

Dr. H.Aytaç Erdem

 

14 Aralık 2010

Tbc,Herpes,kriptokok Meningoensefalitleri

Dr.Serhat Uysal

 

21 Aralık 2010

Akciğer Tüberkülozuna Yaklaşım ve Tedavi

Prof. Dr.Mustafa Özhan

 

28 Aralık 2010

Lyme Hastalığı

Dr. Selin Bardak Özcem

 

04 Ocak 2011

Protez Enfeksiyonları

Dr. Derya Serin Çağlayan

 

11 Ocak 2011

Atipik Mikobakteri Enfeksiyonları

Dr. Arzu Nazlı

 

18 Ocak 2011

 

Konuk

 

25 Ocak 2011

Safra Yolu Enfeksiyonları

Dr. Hasip Kahraman

 

01 Şubat 2011

Tetanoz ve Profilaksi

Dr. Esra Erdem Kıvrak

 

08 Şubat 2011

EMN

Dr. H.Aytaç Erdem

 

15 Şubat 2011

Kist Hidatik/Fasciola

Dr. Serhat Uysal

 

22 Şubat 2011

 

Konuk

 

01 Mart 2011

Leptospiroz

Dr. Selin Bardak Özcem

 

08 Mart 2011

Seyahat Enfeksiyonları

Dr. Derya Serin Çağlayan

 

15 Mart 2011

Enfeksiyon Hatalıkları Tanısında Yöntemler

Dr. Arzu Nazlı

 

22 Mart 2011

 

Konuk

 

29 Mart 2011

Kalaazar/Trişinelloz

Dr. Hasip Kahraman

 

05 Nisan 2011

Glikoptotid/linezolit Başlama Endikasyonları

Dr.Esra ,Erdem Kıvrak

 

12 Nisan 2011

Toksoplazma/Toxocara

Dr. H.Aytaç Erdem

 

19 Nisan 2011

Kuduz ve Proflaksisi

Dr. Serhat Uysal

 

26 Nisan 2011

 

Konuk

 

 

 

 

2009-2010 ÖĞRETİM YILI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SEMİNER PROGRAMI

FETHİ SERTER DERSLİĞİ

 

TARİH

SAAT

KONU

KONUŞMACI

13 Ekim 2009

11.00-11.45

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji’nin kuruluşu

ve bugünleri

Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN

20 Ekim.2009

11.00-11.45

Hasta virüs enfeksiyonları

Dr. Selin BARDAK ÖZCEM

27 Ekim 2009

11.00-11.45

Konuk konuşmacı

 

03 Kasım2009

11.00-11.45

Post operatif ateşe yaklaşım

Dr. Derya ÇAĞLAYAN SERİN

10 Kasım.2009

11.00-11.45

Peritonitler

Dr. Arzu NAZLI

17 Kasım2009

11.00-11.45

Temel yaşam desteği

Prof. Dr. Agah ÇERTUĞ

24 Kasım2009

11.00-11.45

Domuz gribi

Dr. Esra ERDEM KIVRAK

01 Aralık 2009

11.00-11.45

Yaşlılık ve enfeksiyonlar

Dr. Hasip KAHRAMAN

08 Aralık 2009

11.00-11.45

Kronik menenjitler

Dr. Hüseyin Aytaç ERDEM

15 Aralık 2009

11.00-11.45

Mukor enfeksiyonları

Dr. Selin BARDAK ÖZCEM

22 Aralık 2009

11.00-11.45

Nokardiya enfeksiyonları

Dr. Derya ÇAĞLAYAN SERİN

29 Aralık 2009

11.00-11.45

Konuk Konuşmacı

 

05 Ocak 2010

11.00-11.45

Transplantasyonlu olgularda CMV enfeksiyonusağaltımı

Dr. Arzu NAZLI

12 Ocak 2010

11.00-11.45

Sponolilodiskitler

Dr. Esra ERDEM KIVRAK

19 Ocak 2010

11.00-11.45

EKG yorumları

Prof. Dr. Mustafa AKIN

26 Ocak 2010

11.00-11.45

Santral venöz katater ile İlişkili kan dolaşım enfeksiyonları

Dr. Hasip KAHRAMAN

02 Şubat 2010

11.00-11.45

SSS Şant Enfeksiyonları

Dr. Hüseyin Aytaç ERDEM

09 Şubat 2010

11.00-11.45

Parazit enfeksiyonlarının tanısında laboratuar testleri

Prof. Dr. Metin KORKMAZ

16 Şubat 2010

11.00-11.45

Gebelikte antiyotik kullanımı

Dr. Selin BARDAK ÖZCEM

23 Şubat 2010

11.00-11.45

Lenfadenopatili olgulara yaklaşım

Dr. Derya ÇAĞLAYAN SERİN

02 Mart 2010

11.00-11.45

Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında gelişen böbrek yetmezlikleri sağaltımı 

Doç.Dr. Soner DUMAN

09 Mart 2010

11.00-11.45

İnsan ve hayvan ısırıkları ile bulaşan hastalıklar

Dr. Arzu NAZLI

16 Mart 2010

11.00-11.45

Enfektif endokarditler

Dr. Esra ERDEM KIVRAK

23 Mart 2010

11.00-11.45

Enfeksiyon hastalıkları sırasında diyabet regülasyonu

Prof. Dr. Füsun SAYGILI

30 Mart 2010

11.00-11.45

Osteomiyelitler

Dr. Hasip KAHRAMAN

06Nisan 2010

11.00-11.45

Klamidya enfeksiyonları

Dr. Hüseyin Aytaç ERDEM

13 Nisan 2010

11.00-11.45

Konuk konuşmacı

 

20 Nisan 2010

11.00-11.45

Sepsiste destek tedavi

Prof. Dr. Ömer AYANOĞLU

27 Nisan 2010

11.00-11.45

Konuk konuşmacı

 

                                                                                                             

2008-2009 ÖĞRETİM YILI ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

SEMİNER PROGRAMI

FETHİ SERTER DERSLİĞİ

 

TARİH

SAAT

KONU

KONUŞMACI

07.Ekim.2008

11.00-11.45

Enfeksiyon Hastalıklarında 40 Yıllık Deneyim

Prof. Dr. Demir SERTER

14.Ekim 2008

11.00-11.45

 

Konuk konuşmacı

21.Ekim.2008

11.00-11.45

Su ile Bulaşan Paraziter Hastalıklar

Dr. Selin BARDAK

28.Ekim.2008

11.00-11.45

 

Konuk konuşmacı

04.Kasım.2008

11.00-11.45

HBV Testlerinde Standardizasyon

Dr. Rüçhan SERTÖZ

11.Kasım.2008

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ