Çerez Örnek

Kliniğimiz ve Laboratuvarlar

Kliniğimiz ve laboratuvarlar

 • Akademik kadro 2019 Ağustos itibariyle 7 öğretim üyesi (yedi profesör), iki uzman doktor, on asistan doktor içermektedir.2019 Eylül TUS için bir kadro açılmıştır.
 • Kliniğimiz 33 yatak kapasiteli olup (12 adet çift kişilik tuvaletli oda, 8 tek kişilik tuvaletli özel oda ve yoğun bakım odası olarak kullandığımız tek kişilik bir oda), tek kişilik odaların ikisi pozitif, ikisi negatif basınçlıdır. 
 • Kliniğimizde bakteriyolojik kültürleri, Rose bengal ve Standard Wright testleri gibi bazı serolojik tetkikleri, rutin idrar tahlili, sedimentasyon, hemogram gibi tetkikleri yapabildiğimiz bir laboratuvarımız bulunmaktadır.
 • Anabilimdalımız European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroobiyoloji Derneği-ESCMID) Collaborative Center'dır. Bu durum asistanlarımızın/araştırma görevlilerimizin Avrupa'da benzer kliniklerde gözlemcilik yapabilmesine ve yurt dışından da bizim kliniğimize gözlemcilerin gelebilmesine olanak sağlamaktadır.
 • Kliniğimizde ve polikliniklerimizde her türlü infeksiyon hastalıklarına hizmet verilmekte, hastanemiz yoğun bakımlarındaki hastalar başta olmak üzere hastane infeksiyonlarında yoğun olarak anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından konsültanlık hizmeti vermektedir.
 • Genel infeksiyon hastalıkları polikliniği yanında viral hepatitler/HIV/AIDS ve Aşı polikliniği gibi özel polikliniklerle poliklinik hizmeti verilmektedir.
 • Bunların dışında hastane infeksiyon kontrol komitesi ve uygun antibiyotik kullanımı ile ilgili çalışmalarla hizmet verilmektedir.
 • 1994 yılında kurulan AIDS danışma kurulu bünyesinde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD ve fakültemizin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleriyle birlikte hizmet verilmekte, bu hastaların modern anlamda tedavileri sağlanmaktadır.
 • 1960-90'lı yıllarda bölgemizde ve yurdumuzda sıkça rastlanan hayvan ısırıklarından kaynaklanan kuduz olgularının yurdumuz genelinde azalmasında ve modern aşı uygulamalarının sağlanmasında anabilimdalımızın yadsınamaz katkıları olmuştur.
 • Kliniğimiz menenjitler ve santral sinir sistemi infeksiyonları alanlarında uluslarası alanda önde gelen merkezlerdendir.
 • Anabilim dalımızdan her mevsim hiç eksik olmayan viral hepatitler ve bunların tedavi ve kontrollerindeki başarılı çalışmaları yanında bruselloz, salmonelloz, ishaller, menenjitler, tetanoz, diyabetik ayak enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, febril nötropeni, ensefalit ve AIDS gibi hastalıklar başarı ile tedavi edilmektedir.
 • Yenilenen dershanemizde öğrencilerimize uygulamalı hasta örnekleri, iletişim teknikleri ve interaktif eğitim teknikleri ile (role play) modern eğitim verilmektedir.
 • Asistan ağırlıklı, öğrenci asistan eğitimi her hafta bir seminer, bir olgu sunumu veya bir dergi saati şeklinde teorik, hergün hasta başında pratik şeklinde uygulanmaktadır.
 • Kliniğimizde asistan eğitiminin bir parçası olarak nöbetler sonrasında en çok üç gün içinde, nöbet esnasında görülen tüm hastalar öğretim üyesi eşliğinde değerlendirilir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ