Çerez Örnek
canlı destek

A.D. Tarihi

Ege Üniversitesi’nin kuruluş yıllarında Tıp Fakültesi’ndeki ilk kürsüler 20 Mayıs 1958 tarih ve 6 sayılı senato kararıyla kurulmuştur. Bu kararda Mikrobiyoloji vardır ama İntaniye veya Enfeksiyon Hastalıkları adında herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu dönem 4936 ve 115 sayılı kanunların yürürlükte olduğu ve kürsülerin başlarına yalnız profesörlerin atanabildikleri dönemdir.

1959 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden izinli olarak İzmir'e gelen Albay Doç. Dr. Fethi Serter tıp öğrencilerine ilk kez enfeksiyon hastalıkları derslerini vermeğe başlamıştır (Bağımsız ders olarak).

28 Ekim 1960 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 115 sayılı Üniversiteler Kanunu Üniversitelerde en küçük ögretim ve eğitim birimi olarak kürsüleri kabul etmiştir. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kurullarında yeni kürsülerin kurulması gündeme gelmiştir. Başlangıçta Mikrobiyoloji ile İntaniye'nin ayrı kürsüler olarak kurulması tartışılmış ise de Uzmanlık Tüzüğündeki dallara uygun olarak kürsünün Mikrobiyoloji ve İntan Hastalıkları kürsüsü olarak kurulmasının senatoya önerilmesine karar verilmiştir. Senatonun 15.01.1963 gün ve 8 sayılı kararı ile kürsünün bu adla kurulması karara bağlanmıştır. 115 sayılı kanun doçentlerin de kürsü başkanı olabileceklerini hükme bağlamış olduğundan Doç. Dr. Fethi Serter kürsü başkanlığına getirilmiştir. Prof.Dr.Fethi Serter ölüm tarihi olan 0l.06.1973 tarihine kadar kürsü başkanı olarak kalmıştır.

Kürsüye bağlı ilk İntaniye Kliniği Yenişehir'deki İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde birinci koğuşta misafir olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bölgenin tek intaniye kliniği olarak yoğun bir şekilde hizmet vermiş ve binlerce hasta tedavi edilmiştir. Bornova'da yapılan büyük hastanede ise Göğüs Hastalıkları Kürsüsü ve İntanlye Kliniğine yer tahsis edilmemiş olduğundan buralara Çocuk İntaniyesi de eklenerek bugünkü bulunduğu bina inşa edilmiş ve 1975'te şu an bulunduğu binaya yerleştirilmiştir.

Prof. Dr. Fethi Serter'in vefatından sonra yapılan seçim ile Prof. Dr. Hakkı Bilgehan kürsü başkanlığına seçilmiştir. Onu takiben bu göreve Prof.Dr.Cahlt Günhan seçilmiştir. 4 Kasım 1981 tarihinde yayınlanan 2547 sayılı yasa YÖK düzenini getirdiğinden bölüm ve kürsülerin yerine oluşturulan Anabilim Dalları YÖK tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlenme sonucunda Mikrobiyoloji İntaniye'den ayrılmıştır. İntaniye önce İç Hastalıklarına bağlanmış kısa bir süre sonra da Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Uzmanlık alanları tamamen aynı ve başlangıçtan beri birleşik bir bütün olan iki kürsünün bölünmesi ile Öğretim Üyelerinden Güney Karakartal, Cahit Günhan, Münir Büke, Kemal Yüce ve Demir Serter Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’na geçmişlerdir. Anabilim Dalı başkanlığına Prof. Dr. Güney Karakartal seçilmiştir. Prof. Dr. Karakartal'ın ardından Anabilim Dalı Başkanlığı görevi tarih sırasıyla aşağıdaki gibidir;

Prof. Dr. Münir Büke 1994 - 2000
Prof. Dr. Demir Serter 2000 - 2003
Prof. Dr. Sercan Ulusoy 2003 – 2006
Prof. Dr. Münir Büke 2006 – 2007
Prof. Dr. Demir Serter 2007 – 2008
Prof. Dr. Ahmet Çağrı Büke 2008 – 2011
Prof. Dr. Sercan Ulusoy 2011 – Halen görevine devam etmektedir.

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ